POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale WaterShopOnline, cu sediul în Cluj-Napoca, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet watershoponline.ro, denumit în continuare Site.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
2.1.
Daca sunteți client al Site-ului, WaterShopOnline va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă de facturare, adresă de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul watershoponline.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă
pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, WaterShopOnline va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail.

2.2.
Daca sunteți vizitator al Site-ului, WaterShopOnline va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamațîi, în măsură în care ne contactați în acest fel.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării
3.1.
Daca sunteți client al Site-ului, WaterShopOnline prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

- pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și WaterShopOnline, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe
Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la baza contractul încheiat intre dumneavoastră și WaterShopOnline, definit în cuprinsul TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și WaterShopOnline.


- pentru îndeplinirea obligațiilor legale care
incumba WaterShopOnline în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea WaterShopOnline de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

- pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare
la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de WaterShopOnline, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.

Vă puteți
exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului sau în momentul când decideți să vă înscrieți la newsletter. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest
scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

- în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al WaterShopOnline de a îmbunătățîi permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.2.
Daca sunteți vizitator al Site-ului, WaterShopOnline prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

- pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare
la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de WaterShopOnline, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.

Vă puteți
exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest
scop este voluntara. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

- pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a 
monitoriza traficul și a îmbunătățîi experiență dumneavoastră oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al WaterShopOnline de a asigura funcționarea corecta a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest
scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

4. Durata
pentru care vă prelucram datele
Ca principiu, WaterShopOnline va
prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom
prelucra datele dumneavoastră pe întreagă durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina WaterShopOnline (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Daca
vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, WaterShopOnline va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de WaterShopOnline pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, WaterShopOnline poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane
sau entități care sprijină WaterShopOnline în desfășurarea activitățîi prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, furnizori de aplicații mobile), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

- pentru administrarea
Site-ului;
- în situațiile în care
aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitați persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către WaterShopOnline prin intermediul Site-ului;
- pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea
Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
- pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către WaterShopOnline pot fi transferate în
afara României, în special în scopuri de marketing și publicitate. Înainte de a realiza acest transfer, WaterShopOnline se vă asigura că primește toate garanțiile privind securizarea acestor transferuri.

7. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

- dreptul
la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către WaterShopOnline, conform celor descrise în prezentul document;
- dreptul de acces
la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea WaterShopOnline cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
- dreptul
la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fară întârzieri justificate, de către WaterShopOnline a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea vă fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
- dreptul
la ștergerea datelor, fară întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizata se opune prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligațîi legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societățîi informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se afla operatorul. Este posibil că, în urma solicitării de ștergere a datelor, WaterShopOnline să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condițîi prelucrarea pentru scopuri statistice;
- dreptul
la restrictionarea prelucrării în măsură în care: persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
- dreptul
la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către WaterShopOnline către alt operator de date, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
- dreptul
la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoană vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al WaterShopOnline sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care WaterShopOnline poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifica prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fară nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe
baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativa;
- dreptul de a vă
adresa Autoritățîi Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsură în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire
la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugam să vă adresați la adresa de email: office@watershoponline.ro Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informațîi cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugam să accesați următorul link: Politica de utilizare a cookie-urilor.